Spor Gönüllüleri Gizlilik ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası

Gençlik ve Spor Gönüllüleri Derneği internet sayfamıza ilgi göstermenize çok sevindik. www.sporgonulluleri.com adlı resmi internet sitemiz hiçbir kişisel bilgi verilmeden ziyaret edilebilir. Ancak ziyaretçilerin bazı özel uygulamalardan yararlanmak istemeleri halinde, kişisel verilerin işlenmesi zorunlu olabilir. GSGD üyelerimiz, çalışanlarımız, gönüllülerimiz, yürütmekte olduğumuz projeler ve düzenlediğimiz etkinliklere katılımcılarımız ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin T.C. Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation–GDPR) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmakta, kişisel verilerinizi 25 Mayıs 2018 tarihinde güncellenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası çerçevesinde işlemektedir. GSGD Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, veri sorumlusu sıfatıyla GSGD’nin işlettiği resmi internet sitesi ve diğer sosyal medya hesaplarının hangi amaç ve yöntemlerle ne gibi kişisel veriler topladığını, bu bilgilerin nasıl kullanıldığını, gerekmesi halinde GSGD’nin bu bilgileri kimlerle paylaşabileceğini, GSGD’nin topladığı/işlediği/sakladığı kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğunu, bu hakları nasıl kullanabileceğinizi, tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi ve bu konularda GSGD’nin temel ilkelerini açıklamaktadır.

1. Toplanan Kişisel Veriler

Gönüllü olarak verdiğiniz bilgiler:

İnternet sitemizin belirli kısımları, etkinlik başvuruları eğitim başvuruları vs, kişisel bilgileri gönüllü olarak vermenizi isteyebilir. Bu kapsamda GSGD ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres ve kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik bazı kişisel bilgileri toplamaktadır. Bu veriler, kurumumuz tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, üyeliğiniz veya katılımcılığınız sırasında elektronik veya basılı olarak doldurduğunuz veya beyanınız ile doldurulan üyelik formları veya formların ekindeki kimlik ve adres tespitine ilişkin belgeler; duyuru ve iletişim sağlamak için onay ve iletişim bilgilerinizi almak için oluşturduğumuz veya hizmetlerimize ilişkin memnuniyet veya şikayetlerinizi toplamak için oluşturduğumuz ve kendi internet sitemiz, ya da basılı olarak tarafınıza sunulan duyuru, elektronik bültene üyelik, iletişim, ön kayıt, etkinlik katılım formları ile kurumumuza göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar, kurumumuz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Otomatik olarak topladığımız bilgiler:

İnternet sayfamızda, bir internet tarayıcısı üzerinden bir bilgisayar sisteminde dosyalanan ve depolanan metin dosyaları olan “çerezler” kullanmaktadır. Çerezler, internet sayfamızın kullanıcılarını tekrar tanımamızı sağlar. Tekrar tanımanın amacı, kullanıcıya bu internet sayfasını kullanmayı kolaylaştırmaktır. İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde IP adresiniz, cihaz tipi, özgün cihaz tanımlama numaraları, tarayıcı tipi, geniş coğrafi konumu, erişilen sayfalar ve tıklanan linkler de dahil olmak üzere cihazınızın sitemizle nasıl etkileşim kurduğu vb. diğer teknik bilgileri cihazınızdan otomatik olarak alabiliriz.

Üçüncü taraf kaynaklarından elde ettiğimiz bilgiler:

Zaman zaman, hakkınızdaki kişisel bilgileri üçüncü taraf kaynaklarından, bu üçüncü tarafların kişisel bilgilerinizi bize verebilmeleri için sizin muvafakatınızı aldığını veya bunun için gerekli yasal izne sahip olduğunu kontrol ettikten sonra, alabiliriz. Üçüncü taraflardan toplayabileceğimiz bilgi türleri adres ve iletişim bilgilerini içerir ve bu üçüncü taraflardan aldığımız bilgileri, sizin hakkınızda tuttuğumuz kayıtları muhafaza etmek ve geliştirmek için ve ayrıca kanunların izin verdiği durumlarda sizinle doğrudan temasa geçmek için kullanabiliriz.

Sosyal medya eklentilerinin kullanımı:

Facebook eklentileri

Sayfalarımızda sağlayıcısı Facebook Inc. olan Facebook sosyal ağının eklentileri entegre edilmiştir. Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde eklenti üzerinden tarayıcınız ve Facebook sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı oluşturulur. Bunun üzerine Facebook, IP adresiniz ile sayfamızı ziyaret ettiğiniz bilgisini alır. Facebook hesabınızda oturumunuz açık olduğu anda “Beğen” butonu üzerine tıkladığınızda sayfalarımızın içeriklerini link bağlantısı olarak Facebook profilinizden paylaşabilirsiniz. Böylece Facebook, sayfalarımıza ziyareti sizin kullanıcı hesabınıza atayabilir. Bu verilerin Facebook tarafından kullanılması ilgili ayrıntılı bilgileri Facebook’un veri gizliliği beyanında bulabilirsiniz.

Twitter eklentisi

Sayfalarımıza Twitter Inc. tarafından sunulan Twitter hizmetlerinin fonksiyonları bağlanmıştır. Twitter’in ve “Re-Tweet” fonksiyonunun kullanılmasıyla sizin tarafınızdan ziyaret edilen web sayfaları Twitter hesabınıza bağlanır ve diğer kullanıcılara bildirilir. Bu esnada veriler de Twitter’e aktarılır. Bu verilerin Twitter tarafından kullanılması ile ilgili ayrıntılı bilgileri Twitter’in veri gizliliği beyanında bulabilirsiniz.

Instagram eklentisi

Sayfalarımıza Instagram Inc. tarafından sunulan Instagram hizmetlerinin fonksiyonları bağlanmıştır. Instagram hesabınızda oturumunuz açık olduğu anda Instagram butonu üzerine tıkladığınızda sayfalarımızın içeriklerini link bağlantısı olarak Instagram profilinizden paylaşabilirsiniz. Böylece Instagram, sayfalarımıza ziyareti sizin kullanıcı hesabınıza atayabilir. Bu verilerin Instagram tarafından kullanılması ile ilgili ayrıntılı bilgileri Instagram’ın veri gizliliği beyanında bulabilirsiniz.

YouTube eklentisi

Sayfalarımızda YouTube LLC tarafından işletilen YouTube video platformu kullanılmaktadır. Web sitemizde bir sayfa yüklediğinizde entegre YouTube oynatıcı YouTube sitesiyle bağlantı kurarak video veya ses dosyasının teknik olarak iletilmesini sağlar. YouTube bağlantısı kurulduğunda veriler YouTube‘a aktarılır. Bu verilerin YouTube tarafından kullanılması ile ilgili ayrıntılı bilgileri YouTube’un veri gizliliği beyanında bulabilirsiniz.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kişisel verileriniz, kurumumuz tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, üyeliğiniz veya katılımcılığınız sırasında elektronik veya basılı olarak doldurduğunuz veya beyanınız ile doldurulan üyelik formları veya formların ekindeki kimlik ve adres tespitine ilişkin belgeler; duyuru ve iletişim sağlamak için onay ve iletişim bilgilerinizi almak için oluşturduğumuz veya hizmetlerimize ilişkin memnuniyet veya şikâyetlerinizi toplamak için oluşturduğumuz ve kendi internet sitemiz, ya da basılı olarak tarafınıza sunulan duyuru, elektronik bültene üyelik, iletişim, ön kayıt, etkinlik katılım formları ile kurumumuza göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar, kurumumuz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Çerezler ve kullanıcıların kendi istekleri ile verdiği bilgiler, kullanıcının isteği olmadığı sürece veri tabanından silinmez. Kullanıcı isteği olduğu takdirde veriler veri tabanından ve yedeklerden geri getirilemeyecek biçimde silinerek imha edilir. Kullanıcı, verileri silinirse üyelik gerektiren GSGD hizmetlerinden yararlanmamayı kabul etmiş olur.

Kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlenecektir.

Kişisel verileriniz; sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınızı anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek, sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek, bunları yapabilmek için analiz yapmak, sizleri hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, hizmetlerimizi istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek gibi amaçlar için kurumumuz tarafından işlenebilecektir.

Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile kurumumuz tarafından işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

GSGD olarak, veri sorumlusu sıfatı ile kurumumuz adına internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle onayınız dâhilinde sözlü, yazılı veya elektronik olarak elde edilen kişisel verileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, e-posta, telefon numarası, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, kimlik numarası vb.) tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya süre kadar muhafaza edilebilir.

Kişisel bilgiler kural olarak kurumumuzla ilişkisi bulunmayan üçüncü kişi konumundaki gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılmaz. Kişisel verileriniz GSGD içerisinde paylaşılabileceği gibi, hizmetlerimize bağlı fiili gereklilikler halinde kurumumuzun birlikte çalıştığı spor federasyonları gibi tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir.

4. Kişisel Verilerinizi Güvende Tutma

GSGD kullanıcıların kişisel verilerini güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek, muhafazasını sağlamak için güncel teknik ve kurumsal önlemleri almaktayız. Verileriniz meydana gelebilecek saldırı girişimi, yazılım ve donanım hatalarından kaynaklı veri kayıplarını önlemek için özel bir yedekleme sunucusuna günlük olarak yedeklenmektedir. Olay bildirimleri GSGD Veri Gizliliği Koruma Görevlisi’ne yapılır. Ancak, hiçbir güvenlik sisteminin tamamen güvenli olmadığını, internette veri aktarımında güvenlik açıkları olabileceği konusunda sizi uyarmak isteriz.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK, GDPR ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde aşağıdaki veri koruma haklarına sahipsiniz:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen:

Gençlik ve Spor Gönüllüleri Derneği (GSGD), 

Kişisel veri haklarınızı kullanma veya kişisel verilerinizle ilgili soru ve müracaatlarınızı GSGD Veri Gizliliği Koruma Görevlisi’ info@sporgonulluleri.com adresi üzerinden e-posta yoluyla iletebilirsiniz.